Kontaktné údaje

Kategórie
 
 
 
 
 

Kontaktné údaje

ODBORNÉ PORADENSTVO A PREDAJ

Magnetické materiály a Flexibilné magnety

Tel.: +421 32 2851 301
Mobil: +421 901 901 701
E-mail: konatel@selos.sk

Magnetické systémy, Elektromagnety a Separácia

Tel.: +421 32 2851 322
Mobil: +421 901 901 708
E-mail: systemy@selos.sk 

ODBYT A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Tel.: +421 32 2851 300
E-mail: info@selos.sk

 

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť SELOS, s.r.o.

Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky v pracovné dni od 07:00 do 15:30 hod. na týchto kontaktoch, alebo
cez kontaktný formulár uvedený nižšie.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

tel.: +421 32 2851 300
e-mail: info@selos.sk
(pracovné dni od 07:00 do 15:30 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
IBAN: SK25 7500 0000 0040 0253 7950
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 36 340 464
DIČ: 2021909956
IČ DPH: SK2021909956
Spoločnosť SELOS, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046 / 5422 771
fax č.: 046 / 5422 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ing. Kamil Lipták
Kontakt: konatel@selos.sk

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 15198/R

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia